Over Impuls & Woortblind

Over Impuls & Woortblind

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Impuls & Woortblind streeft een samenleving na waarin deze kenmerken deel uitmaken van de normale verscheidenheid tussen mensen.

Wat we doen

Wij geven informatie en voorlichting, organiseren onderling contact, en vertegenwoordigen de belangen van onze leden waar dat nodig is.

Onze activiteiten richten zich op:

  • Informatieverstrekking aan mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en aan mensen die met onze doelgroep te maken hebben. Bij onze hulp- en informatielijn en onze ervaringsdeskundige contactpersonen kun je terecht met vragen over onder meer behandelmethoden, coaching, werk, rijbewijs, medicatie en wetenschap.
  • Impuls & Woortblind Magazine biedt interviews en achtergrondartikelen.
  • In de maandelijkse Nieuwsbrief staat o.a. de activiteitenagenda en onderwerpen rond onderling contact en het delen van ervaringen en tips, bijvoorbeeld rond het Netwerk Volwassenen met Dyslexie, de ADHD-cafés, thema-bijeenkomsten en contactdagen. Daarnaast is er het online forum ADHDXtra (ook voor mensen met ADD, dyslexie en dyscalculie).
  • Belangenbehartiging voor onze doelgroep. Wij werken aan bewustwording, erkenning en gelijkwaardigheid in onder andere onderwijs, gezondheidszorg, verzekeringssector en maatschappij. Kijk bij “dossiers” op onze site voor onze acties rond o.a rijbewijskeuringen, arbeidsparticipatie en verzekeringen.

Lid worden?

Op onze website kunt u onder de knop ‘over ons‘ een inschrijfformulier vinden. Een enkele ziektekostenverzekeraar vergoed dit lidmaatschap, maar los van dat verdiend u uw lidmaatschap al snel terug door de fikse kortingen die u vanwege uw lidmaatschap krijgt. Ga naar onze website en lees welke voordelen er voor u zijn. Voorts krijgt u drie maal per jaar het Impuls&Woortblind Magazine en elke maand een digitale nieuwsbrief met alle actualiteiten en verenigingsinformatie.

Naar Impuls

Lid worden? Vindt hier alstublieft een inschrijfformulier.