Disclaimer

AD(H)D Café Assen stelt de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen en streeft naar actuele en foutloze informatie. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan adviezen die via deze site zijn aangevraagd, kunnen bezoekers van de site dan ook geen rechten ontlenen. De informatie, aangeboden op deze website, is bedoeld om de relatie tussen patiënt, dan wel bezoeker van de website en de arts aan te vullen, niet te vervangen.

Aansprakelijkheid
AD(H)D Café Assen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van informatie die AD(H)D Café Assen op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar AD(H)D Café Assen op deze site verwijst alsmede als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van informatie die AD(H)D Café Assen op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar AD(H)D Café Assen op deze site verwijst.

Veiligheid
Alle informatie van bezoekers, die wordt verzameld op onze website, wordt slechts gebruikt voor de ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen en wordt niet overgedragen aan een derde partij, tenzij vereist bij wet.

Onafhankelijk
Deze website wordt gefinancierd uit algemene middelen van AD(H)D Café Assen Onze site toont geen enkele vorm van advertenties en/of reclame. Ook de medische informatie op deze website wordt niet beinvloed door de wijze van financiering.

Wijzigingen
AD(H)D Café Assen behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de disclaimer.