Hoe verder na diagnose

Combinatie van ADHD met andere stoornissen
Bij een combinatie van stoornissen zoals bijvoorbeeld ADHD met angst en/of met depressie kunnen die stoornissen beter eerst worden behandeld alvorens te starten met Ritalin. Uit onderzoek blijkt dat ADHD regelmatig voorkomt in combinatie met verslavingsproblemen. Jongeren in de puberleeftijd experimenteren nogal eens met alcohol en/of drugs. ADHD-pubers beginnen daar eerder mee, merken dat alcohol en/of drugs helpen om rustiger te worden en zich beter te concentreren en raken verslaafd. Behandeling van de ADHD kan helpen om de behandeling van de verslaving met meer succes af te ronden. Voorwaarde voor behandeling van ADHD is het stoppen met het gebruik van alcohol en drugs. Soms is hiervoor opname in een kliniek nodig. Ritalin wordt in de verslavingszorg alleen toegepast bij ADHD wanneer geen middelen meer worden gebruikt, men bereid is dit te laten controleren met urinecontroles en men bereid is de medicijnen uitsluitend in de voorgeschreven dosis te gebruiken. Ook het volgen van verdere behandeling voor de verslavingsproblemen is een voorwaarde.

Hoe nu verder?
Opluchting en verdriet. Veel mensen met ADHD moeten na diagnose en medicijngebruik opnieuw hun sterke en zwakke kanten in kaart brengen. De diagnose geeft vaak een gevoel van erkenning en opluchting. Daarnaast is er ook verdriet en rouw om alles wat is misgegaan en niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Veel mensen hebben last van het feit dat de diagnose niet al veel eerder in hun leven is gesteld. Veel dingen waren dan misschien anders gelopen.
Meer overzicht. Met Ritalin hebben velen meer zicht op het eigen functioneren dan voorheen, waarschijnlijk doordat de concentratie is verbeterd. Dit is niet altijd alleen maar prettig, het is ook wennen. Door het overzicht komen de opgestapelde problemen ook beter in beeld. Hierbij is coaching nodig.
Heroriënteren. Daarna komt de fase van heroriënteren op opleiding, werk en relatie. Sommigen zijn nu wel in staat een opleiding te volgen én af te maken. Dit schept nieuwe mogelijkheden. Anderen gaan minder werken, als dat helpt om greep op het leven te houden. Sommigen gaan iets praktisch doen. Meestal verandert door behandeling het evenwicht in de relatie met de partner ten goede. Het kost wel inspanning van beiden om samen een nieuw evenwicht te vinden. Veel mensen met ADHD die een kind met dezelfde stoornis hebben, merken dat zij met medicijnen veel meer beheersing hebben om met het kind om te gaan. Dit komt vaak het hele gezin ten goede.

Tips voor patiënten en hun naasten
– laat u goed voorlichten over ADHD en de behandeling
– praat erover met uw partner, familie en vrienden
– maak een beperkt lijstje met uw belangrijkste doelen
– schaf een horloge, agenda en planbord aan
– vraag hulp bij praktische problemen
– wordt lid van patiëntenvereniging IMPULS
– zoek contact met lotgenoten
– realiseer u dat patronen van jaren niet in weken kunnen veranderen

(Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)