AD(H)D café vrijdag 25 januari 2013

Zo onze avond zit er weer op. De opkomst was weer goed!

Zoals besproken doen we de aftrap om een weergave van onze avond op de site te plaatsen, wat er op deze avond allemaal de revue heeft gepasseerd.

Wederom is ter sprake gekomen dat er meer aandacht en belangstelling voor de deelnemers moet zijn. Als iemand niet meer komt, wat is hiervan dan de reden. Mist iemand bepaalde info of heeft men andere gedachten bij een AD(H)D café. Aangegeven is dat de komst naar het café vrijblijvend is en er geen enkele druk gelegd mag worden op één van de deelnemers.  Wat van belang is , is dat er een onderlinge band zou moet ontstaan en dient vertrouwen binnen de groep geborgd te zijn. Dit is nodig om de veiligheid van een ieder te waarborgen.

Voorts werd bespreekbaar gesteld welke inhoudt we aan onze avonden kunnen geven. Moeten we thema-avonden houden, of laten we het gaan zoals het nu gaat. Men ervoer het als prettig dat we toch met elkaar konden brainstormen over de problemen die een ieder afzonderlijk ondervindt. Uiteraard zaten velen op dezelfde golflengte en waren  de problemen weer herkenbaar voor de meesten onder ons.  Zoals aangegeven hebben we al eerder thema’s verzameld en zouden we dit weer kunnen  oppakken. Voorts is aangegeven dat ook via Impuls thema-avonden kunnen worden georganiseerd.

Al met al was het weer een gezellige avond en zien we elkaar hopelijk 22 februari weer.